Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Восьмого січня 2020 р. на 96-ом році пішов з життя, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України, почетный профессор Одеського національного университету ім. I.I. Мечнікова Ювеналий Петрович Зайцев.
Біографія Ю.П. Зайцева нерозривно пов'язана з наукою, їй він присвятив усе своє життя. Ювеналій Петрович відомий як талановитий вчений, керівник великого колективу і педагог.
У 1949 р. Ювеналій Петрович закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. У 1956 р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Розмноження риб з пелагичною ікрою в Одеській затоці»,  за спеціальністю «гідробіологія», а в 1964-му став доктором наук, захистивши дисертаційну роботу «Гіпонейстон Чорного моря і його значення» за спеціальністю «гідробіологія».
З 1956 г. і до останнього дня Ю.П. Зайцев працював в ДУ «Інститут морської біології НАН України». Він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника Одеської біологічної станції Інституту гідробіології АН УРСР до радника при дирекції ДУ «ІМБ НАН України».
За своє життя Ю.П. Зайцев написав більше 350 наукових монографій і статей, опублікованих у видавництвах 20 країн, був членом 11-ти наукових товариств, спеціалізованих рад і редколегій наукових журналів. Уход Ювеналія Петровича є великою втратою для міжнародних та чорноморських експертів-гідробіологів.
Ювеналий Петрович прожив яскраве життя, завжди мав активну позицію. Його відрізняли справжня інтелігентність, тонке почуття гумору, високий професіоналізм, визнаний не тільки на батьківщині, але і за межами України, життєлюбність та оптимізм.
Світла пам'ять про Ювеналія Петровича Зайцева назавжди залишиться в наших серцях.

Церемонія прощання відбудеться 11.01.2020 (у суботу) з 10:00 до 11:00 у ритуальному залі за адресою Іллічівська дорога 5, Таїровське кладовище, будівля Крематорію.

 

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.

Четвертого грудня 2019 року на 62-му році пішов з життя, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України, відданий науці морський біолог Александров Борис Георгійович.
Біографія Александрова Б.Г. нерозривно пов'язана з наукою, їй він присвятив усе своє життя. Борис Георгійович відомий як талановитий вчений, керівник та науковий лідер великого колективу і педагог.
У 1980 р Борис Георгійович закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Екологічні аспекти розподілу і розвитку личинок організмів обростання в північно-західній частині Чорного моря», за спеціальністю «гідробіологія», а в 2003-му став доктором наук, захистивши дисертаційну роботу «Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря » за спеціальністю «гідробіологія».
З 1980 р. і до останнього дня Б.Г. Александров працював в ДУ «Інститут морської біології НАН України». Він пройшов шлях від інженера-гідробіолога Одеського відділення Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського до директора Інституту.
Одночасно довгі роки професор Александров Б.Г. викладав в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, на кафедрі гідробіології та загальної екології, де його любили і цінували колеги викладачі та студенти.
За своє життя Александров Б.Г. написав більше 200 монографій і статей, був членом 9-ти наукових товариств, спеціалізованих рад і редколегій наукових журналів.
Борис Георгійович є ученим із світовим ім’ям, мав дуже широкі контакти зі вченими різних країн. Більше 10 років він очолював експертну групу по збереженню біологічного різноманіття в Комісії по захисту Чорного моря від забруднення. Уход Бориса Георгійовича є великою втратою для міжнародних та чорноморських експертів-гідробіологів.
Смерть Александрова Б.Г. настала в результаті пожежі, що почалася в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і далі поширилася на верхні поверхи будівлі. Втративши свідомість від їдкого диму, він загинув разом зі своїм вірним помічником, к.б.н. Іванович Галиною Валентинівною.
Борис Георгійович прожив яскраве життя, завжди мав активну позицію, його відрізняли справжня інтелігентність, тонке почуття гумору, високий професіоналізм, визнаний не тільки на батьківщині, але і за межами України, життєлюбність, оптимізм та велика любов до своєї родини.
Світла пам'ять про Бориса Георгійовича Александрова назавжди залишиться в наших серцях.

Церемонія прощання відбудеться 27.12.19 (в п'ятницю) з 10:00 до 12:00 за адресою Шампанський провулок, 2 у вестибюлі біологічного факультету.

 

В сердцах людей оставив след своими добрыми делами,
Не говорим мы слова «нет», мы говорим: «Вы вечно с нами».

Четвертого грудня 2019 року на 66-му році пішла з життя Іванович Галина Валентинівна.
Біографія Іванович Г.В. нерозривно пов'язана з наукою, їй вона присвятила все своє життя.
Народилася Галина Валентинівна 2 грудня 1954 р. У 1977 р вона закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова. У 2002 році захистила дисертаційну роботу «Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій Mytilus galloprovincialis Lam. Одеської затоки » та отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «гідробіологія»
З 1985 р. і до останнього дня Г.В. Іванович працювала в ДУ «Інститут морської біології НАН України». Вона пройшла шлях від інженера-гідробіолога Одеського відділення Інституту біології південних морів до старшого наукового співробітника Інституту.
За своє життя Г.В. Іванович написала понад 50 наукових статей, була членом наукових товариств. Її творча діяльність відзначена грамотами та подяками.
Смерть Іванович Г.В. наступила в результаті пожежі, що почалася в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і далі поширилася на верхні поверхи будівлі. Галина Валентинівна загинула разом з директором Інституту чл.-кор. НАН України Александровим Борисом Георгійовичем.

Галина Валентинівна запам’ятається нам  красивою, делікатною, інтелігентною та дуже люблячою свою сім’ю. Світла пам'ять про Галину Валентинівні Іванович назавжди залишиться в наших серцях.

Церемонія прощання відбудеться 27.12.19 (в п'ятницю) з 10:00 до 12:00 за адресою Шампанський провулок, 2 у вестибюлі біологічного факультету.

 

Шановні колеги і друзі!
Ми отримуємо від вас повідомлення, в яких ви пропонуєте нам допомогу.
Нижче наводимо реквізити рахунку, на який організації та фізичні особи можуть перераховувати благодійні внески на допомогу та відновлення матеріальної бази інституту.
За більш детальною інформацією, будь-ласка, звертайтесь на пошту вченому секретареві Марчевської Марині Миколаївні: Kosenko.M.M@nas.gov.ua
З величезною вдячністю,
весь колектив ДУ «ІМБ НАН України»

Реквизити:
Призначення платежу: Благодійність
Державна установа «Інститут морської біології НАН України»
р/р 31255303112613
МФО 820172
Код ОКПО 03534529

 

УВАГА!
Шановні колеги,
Звертаємо вашу увагу на зміну поштового індексу
ДУ «ІМБ НАН України».
Новий поштовий індекс: 65048

 

ДУ «ІМБ НАН України» з 04.12.2019 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділ екології крайових угруповань.
Вимоги до кандидата
Учасник конкурсу повинен мати:

 • науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;
 • досвід наукової та науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді;
 • наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель.

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи у відділ кадрів Установи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документу, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у ДУ «ІМБ НАН України» подають заяву про участь у конкурсі та документи, які не надавали до відділу кадрів.
Строк подачі документів до 03.01.2020 року

адреса:
ДУ «ІМБ НАН України», відділ кадрів
Пушкінська 37, Одеса, 65048
Контактна особа: Марчевська Марина Миколаївна
Тел.: +38 048 725 09 39
e-mail: kosenko.m.m@nas.gov.ua
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Наказ про оголошення конкурсу

Наказ про допуск до конкурсу

 

ДУ «ІМБ НАН України» з 02.09.2019 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділ екологічної інтеграції біоциклів.
Вимоги до кандидата
Учасник конкурсу повинен мати:

 • науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;
 • досвід наукової та науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді;
 • наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель.

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи у відділ кадрів Установи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документу, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у ДУ «ІМБ НАН України» подають заяву про участь у конкурсі та документи, які не надавали до відділу кадрів.
Строк подачі документів до 02.10.2019 року
адреса:
ДУ «ІМБ НАН України», відділ кадрів
Пушкінська 37, Одеса, 65048
Контактна особа: Марчевська Марина Миколаївна
Тел.: +38 048 725 09 39
e-mail: kosenko.m.m@nas.gov.ua
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Наказ про оголошення конкурсу

Наказ про допуск до конкурсу

Протокол засідання конкурсної комісії

Витяг з протоколу

Наказ про призначення на посаду