Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

13-14 червня 2019 р., Україна, Одеса

Міжнародна наукова конференція,
присвячена 95-ти річному ювілею академіка НАН України Ювеналія Петровича Зайцева

«ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ»

Вельмишановні колеги!
Зосереджуємо вашу увагу на зміні місця проведення конференції – Одеський регіональний інститут державного управляння, вул. Генуезька, 22

Докладніше

Тези конференції

     

З 01.01.2019 р. оголошується конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу екології крайових угруповань.

Вимоги до кандидата
Учасник конкурсу повинен мати:

 • науковий ступінь доктора біологічних наук або доктора філософії (кандидата біологічних наук);
 • не менш ніж 5 років досвіду;
 • за останні 5 років не менш ніж 10 публікацій (у тому числі 1 публікацію у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукоментричних баз) або патенти.

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи у відділ кадрів Установи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документу, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у ДУ «ІМБ НАН України» подають лише заяву про участь у конкурсі.
Строк подачі документів до 01.02.2019 року
адреса:
ДУ «ІМБ НАН України», відділ кадрів
Пушкінська 37, Одеса, 65011
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Склад конкурсної комісії:

Голова комісії - чл.-кор. НАН України Александров Б.Г.
Члени комісії:
д.б.н. Воробйова Л.В.
к.б.н. Дятлов С.Є.
к.б.н. Бондаренко О.С.
к.б.н. Кошелев О.В.
уч. секретар Марчевська М.М.
інж. відділу кадрів Іванова Н.Д.
гол. бухг. Панченко Ж.О.

Наказ №13 з особового складу
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у ДУ «ІМБ НАН України»

Учасники конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу екології крайових угруповань:

Снігірьова Анастасія Олександрівна, старший науковий співробітник, к.б.н.
Протокол засідання конкурсної комісії
Витяг з протоколу Вченої ради ДУ «ІМБ НАН України»