Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Відділ екологічної інтеграції біоциклів – керівник доктор біологічних наук Демченко Віктор Олексійович

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Розробка методології вивчення просторово-часової організації угруповань одноклітинних і багатоклітинних гідробіонтів;
  • Виявлення специфіки структури і функціонування донних угруповань гідробіонтів в різних біотопах (пісок, твердий субстрат);
  • Аналіз сукцесійних змін в структурі угруповань донних гідробіонтів на твердому субстраті та піщаному ґрунті на одноклітинному і багатоклітинному рівнях;
  • Вивчення взаємовідносин між одноклітинними і багатоклітинними організмами у різних біотопах, екотонах і біоциклах;
  • Розробка практичних рекомендацій по обґрунтуванню системи моніторингу екотонів біоциклів як ефективного інструменту діагностики стану водних екосистем, та їх охорони;
  • Дослідження структури та функціонування угруповань гідробіонтів в залежності від градієнтів змін факторів середовища;
  • Дослідженняз зміни стану угруповань гідробіонтів у результаті впливу екстремальних факторів середовища та кліматичних змін;
  • Оцінка фенотипічної пластичності різних видів морських гідробіонтів;
  • Розробка рекомендацій щодо системи екологічного моніторингу, оптимізації господарської та природоохоронної діяльності.