Інститут морської біології НАН України
укр    eng    rus   

АЛЕКСАНДРОВ БОРИС ГЕОРГІЙОВИЧ – гідробіолог, д.б.н. (2003), професор (2008), заслужений діяч науки і техніки України (2008), член-кореспондент НАН України (2015). Н 17.04.1958, м. Одеса (Україна). Закінчив Одеський ун-т (1980). З 1980 працює в Одеському філіалі Ін-ту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН Україні.

Наукові інтереси охоплюють актуальні теоретичні і практичні проблеми функціональної ролі морських і прісноводних гідробіонтів басейну Чорного моря на основі визначення їх біологічного і ландшафтного різноманіття. Встановив калорійність 76 видів водоростей і безхребетних Чорного моря на підставі чого вперше оцінив кількісний внесок угруповання обростання в трансформацію речовини і енергії для прибережної екосистеми моря. Розроблені теоретичні уявлення, необхідні для оптимізації якості прибережних вод Чорного моря при гідротехнічному будівництві, наприклад при створенні штучних рифів. В зв'язку з цим вперше на основі комплексних структурно-функціональних показників стану обростання зробив порівняльну оцінку матеріалів, що широко використовуються у гідробудівництві (Александров, 2008). Очолив перше узагальнення про біологічне різноманіття шельфу України (Black Sea Biological Diversity Ukraine…, 1998). Розкрив кількісний зв'язок біорізноманіття водних угруповань від ступеню евтрофування, а також заростання водного дзеркала вищою водною рослинністю, вплив видів-вселенців на існування аборигенних видів, оцінив функціональний вклад пелагічних та донних біоценозів на основі визначення їх видового складу, продукції та дихання. Під керівництвом Б.Г. Александрова було здійснено інвентаризацію видового складу морських та прісноводних організмів північно-західної частини Чорного моря, включно її дельтових районів і лиманів (Северо-западная часть…, 2006). За його ініціативою та безпосередньою участю розроблено найбільш повний реєстр організмів-вселенців в  водні екосистеми України – всього 164 види (Aleksandrov et al., 2007), дана оцінка загроз інвазій чужорідних видів, розроблено метод прогнозу нових найбільш вірогідних інвазій, засоби запобігання біологічному забрудненню водойм (Gomoiu et al. 2002; Александров, 2004; Alexandrov et al., 2004; Leppakoski et al. 2008).

Має понад 200 наукових праць, співавтор 25 монографій, 11 з яких опубліковані за кордоном, має 2 винаходи, підготував 4 кандидатів наук.

Література

Александров Борис Георгиевич / В кн.: Видные ученые Одессы.- Одесса, 2005.- С. 7-8.

Основні наукові праці

Александров Б.Г. Проблема переноса водных организмов судами и некоторые подходы к оценке риска новых инвазий // Морський екологічний журнал. –  2004. – Т. 3, № 1. – С. 5-17.

Александров Б.Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря.- Киев: Наукова думка, 2008.- 343с.

Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / отв. ред. Ю.П. Зайцев, Б.Г. Александров, Г.Г. Миничева.- Киев: Наук. думка, 2006.- 701с.

Alexandrov B., Bashtannyy R., Clarke R., Hayes C., Hilliard R., Polglaze J., Rabotnyov V., Raaymakers S. Ballast water risk assessment, port of Odessa, Ukraine, October 2003: final report.- GloBallast Monograph Series No. 10.- IMO, London.- 2004.- 130pp.

Aleksandrov B., Boltachev A., Kharchenko T., Liashenko A., Son M., Tsarenko P., Zhukinsky V. Trends of aquatic alien species invasion in Ukraine // Aquatic Invasions, The European Journal of Applied Research on Biological Invasions in Aquatic Ecosystems, 2007, Vol. 2, Issue 3.- P. 215-242.

Black Sea Biological Diversity Ukraine / Compiled by Yu.P.Zaitsev, B.G. Alexandrov.- New York: United Nations Publ., 1998.- 351pp.

Gomoiu M.-T., Alexandrov B., Shadrin N., Zaitsev Yu. The Black Sea – a recipient, donor and transit area for alien species. In: Invasive aquatic species of Europe – distribution, impact and management (Leppakoski, E., S. Gollasch & S. Olenin - eds.). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2002.- P. 341-350.

Leppakoski E., Shiganova T., Alexandrov B. European Enclosed and Semi-enclosed Seas / In: Biological Invasions in Marine Ecosystems.- Ecological Management, and Geographic Perspectives.- Series: Ecological Studies, Vol. 204, Chap. 30 / Ed. by G. Rilov, J.A. Crooks, Germany: Springer-Verlag GmbH Publ., 2008, P. 529-547.