Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

ЗОЛОТАРЬОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЙОВИЧ –гідробіолог-зоолог, д.б.н. (1984). Н 26.12.1940, пос. Локоть Брасовського р-ну Орловської обл. (Росія). Закінчив Воронеж. державн. ун-т (1963). З 1979 р. працює в Одеському філіалі Інституту біологіі південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.

Наукові інтереси охоплюють актуальні теоретичні проблеми и практичні питання популяційної екології морських безхребетних: екоморфологія, склерохронологія та екологія молюсків, розробка нових методів оцінок популяційних характеристик, обґрунтування засобів використання популяційних показників у системах екологічного моніторингу. Являється одним з провідних спеціалістів у склерохронології. Його розробки засобів оцінок віку та тривалості життя морських молюсків використовуються фахівцями багатьох країн. Під його керівництвом підготовлені і захищені дві кандидатські дисертації.

Має понад 100 наукових праць, монографію “Склерохронология морских двустворчатых моллюсков” (1989). На його праці зроблено понад 400 посилань у наукових виданнях різних країн.

Основні наукові праці

  1. Золотарев В.Н. Склерохронология морских двустворчатых моллюсков. – Киев: Наукова думка, 1989. –112 с.
  2. Золотаpев В.Н., Квитко А.Н. Соотношение показателей пpодолжительности жизни и смеpтности животных в стационаpных популяциях с постоянной интенсивностью смеpтности // Жуpнал общ. биол. – 1991. – Т. 52, № 1. – C. 75–81.
  3. Zolotarev V.N. The Black Sea ecosystem changes related to the introduction of new mollusc species //P.S.Z.N.I.: Marine Ecology. – 1996. – Vol. 17, № 1–3. – P. 227–236.
  4. Золотарев В.Н. Морфологические различия мидий группы Mytilusedulis // Вісник Житомир. пед. унів. – 2002. – Вип. 10. – С. 5–8.
  5. Золотарев В.Н., Стадниченко С.В. Зависимость удельной продукции морских беспозвоночных от продолжительности их жизни: аналитическая модель // Биология моря. – 2006. Т. 32, № 4. – С. 277-281.
  6. Золотарев В.Н., Стадниченко С.В., Шурова Н.М. Рост и продукция моллюсков // Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. – Киев: Наукова думка, 2006. – С. 288–304.