Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Відділ екології крайових угруповань – керівник к.б.н. Снігірьова Анастасія Олександрівна

Основним напрямком наукових досліджень відділу є дослідження закономірностей формування біологічного різноманіття моря в умовах евтрофування та біологічного забруднення.

 

 

 

 

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Вивчення біологічного різноманіття та закономірностей формування угруповань в основних прибережних біотопах пелагіалі та бенталі північно-західної частини Чорного моря, а також в приморських водоймах (лагунах, лиманах, дельтах);
  • Дослідження умов формування біологічного різноманіття та кількісних показників у біотопах пелагіалі (нейсталь, епіпелагіаль, зона термоклину, батіпелагіаль) та бенталі: біохімічні показники, вищі морські гриби, фітопланктон, зоопланктон, найпростіші планктонні та донні організми, мейобентос та макрозообентос, іхтіофауна;
  • Вивчення та оцінка впливу природних та антропогенних чинників на формування біологічного різноманіття прибережних морських і приморських екосистем, визначення видів–індикаторів для оцінки екологічного стану водного середовища;
  • Аналіз існуючих та створення нової методології спостережень структурно-функціональної організації морських екосистем контактних зон моря та лиманів в умовах антропогенних навантажень;
  • Оцінка сучасного стану пелагічних та донних угруповань контактних зон, ранжирування антропогенних та природних навантажень за біологічними показниками;
  • Оцінка відгуків біологічного різноманіття та біомаси морських ресурсів в зонах техногенного впливу (морські порти, гідротехнічні роботи по прокладанню судноплавних каналів, промислово-господарські скиди в прибережні акваторії);
  • Специфіка біотопів контактних зон за біологічними показниками;
  • Рекомендації для моніторингу стану водних екосистем за біологічними показниками, впровадження нових методологічних підходів для діагностики антропогенних навантажень, управління живими ресурсами моря.