Інститут морської біології НАН України
укр    eng    rus   

1ВОРОБЙОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА - біолог-гідробіолог, д.б.н. (2000). Н. 29.05.1940 р., м. Одеса (Україна). Закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова (1962) 3 1973 р. працює в Одеському філіалі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України. На протязі 20 років займає посаду зав. відділом.

Наукові інтереси охоплюють актуальні теоретичні та практичні питання вивчення екології та біології морського мейобентосу. Особлива увага приділяється формуванню біорізноманіття мейобентосного угруповання, його реакцій на зміни якості морського середовища під впливом різних видів антропогенних та природних факторів. Являється лідером країн СНД у вивченні екології мейобентосу контактних зон моря особливо зон трансформації річкових вод в морську, контактної зона берег - море та дно-товща води. Вперше для європейських морів описала інтерстіціальну мейофауну піщаних пляжів (супралітораль, псевдо літораль). Вперше надала монографічний опис мейофауни Чорного та Азовського морів. Вперше для Чорного моря запропонувала використання мейобентосних показників для оцінки екологічного стану морських екосистем.

Має понад 140 наукових праць, співавтор 7-ми колективних і автор 1 персональної монографій.

Основні наукові праці

  1. Воробьева Л.В., Зайцев Ю.П., Кулакова И.И. Интерстициальная мейофауна песчаных пляжей Черного моря. - Киев: Наукова думка, 1992.-141 с.
  2. Воробьева Л.В.Мейобентос украинского шельфа Черного и Азовского морей. - Киев: Наукова думка, 1999.- 300 с.
  3. Vorobyova L.V., Kulakova I.I. Contemporary state of the meiobenthos in the western Black Sea. - Odessa "Astroprint".-2009.-126 p.