Інститут морської біології НАН України
укр    eng    rus   

ВИНОГРАДОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ – біолог-гідробіолог, д.б.н. (1988). Н. 17.05.1942, м. Уфа (Росія, Башкортостан). Закінчив Кишинівський ун-т (1965). З 1967 – працює в Одеському філіалі Ін-ту біології південих морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.

Наукові інтереси пов'язані з теоретичними та практичними питаннями морської гідробіології, іхтиології, водної токсікології, загальної екології. Є одним із провідних спеціалістів у проблемах токсичності стічних вод високої мінералізації з різним складом іонів для морських гідробіонтів та наслідків різних видів антрпогенного впливу на екосистеми південих морів.

Має понад 90 наукових праць.

Основні наукові праці

  1. Виноградов О.К. Океан. – Київ: Наукова думка, 1976. – 192с.
  2. Виноградов А.К. Как пополнить кладовые Нептуна? – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 202с.
  3. Виноградов А.К. Токсичность высокоминерализованных стоков для морских гидробионтов. – Киев: Наукова думка, 1986. – 159с.
  4. Виноградов А.К. Экосистема Григорьевского (Малого Аджалыкского) лимана (Наук. редактор, автор розділів). – Одесса: Астропринт. – 2008. – 264с.