Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Відділ якості водного середовища – керівник к.б.н. С.Є.Дятлов

 • Лабораторія прикладної гідроекології – завідуючий лабораторією В.Г. Соловйов,

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Оцінка антропогенних навантажень на північно-західну частину Чорного моря;
 • Модельне вивчення кінетики трансформації неконсервативних забруднюючих речовин;
 • Розробка теоретичних основ біотестування морської води і донних відкладів;
 • Вивчення сезонних та просторових динамік первинної продукції у прибережній смузі моря під впливом абіотичних та біотичних факторів;
 • Розробка математичних моделей переносу вод і забруднюючих речовин у мілководних зонах моря, лиманах, естуаріях та затоках;
 • Аналіз, розробка і опрацювання інтегральних методів оцінки стану водойм Азово-Чорноморського регіону;
 • Оцінка стану водойм Азово-Чорноморського регіону за допомогою інтегральних показників;
 • Розробка рекомендацій щодо використання інтегральних методів у моніторингу водойм Азово-Чорноморського регіону.

Основним завданням госпрозрахункової лабораторії прикладної гідроекології є: моніторингові спостереження – визначення вмісту техногенних, природних радіонуклідів у воді, донних відкладеннях, гідробіонтах; використання ізотопних методів дослідження – визначення, оцінка функціональних (динамічних) характеристик водних екосистем, гідробіонтів.

Лабораторія вирішує наступні науково-теоретичні завдання:

 • Визначення розподілу радіонуклідів в різних природних об'єктах, зокрема у воді, донних відкладеннях і звідси оцінка швидкості седиментації та осадконакопичення в гирлових зонах, коефіцієнти накопичення радіонуклідів в гіробіонтах;
 • Визначення первинної продукції, харчових стосунків між гідробіонтами.