Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Відділ морфофункціональної екології водної рослинності – керівник д.б.н. Мінічева Галина Григорівна

Основними завданнями відділу є дослідження реакції, прогноз стану та використання рослинності водних екосистем українського шельфу в умовах локального, регіонального та глобального впливу за стандартами водних Директив ЕС.

 

 

 

 

Основні напрямки наукових досліджень:

  • Вивчення закономірностей формування біорізноманіття бентосної та планктонної рослинності, а також альгосистем «базіфіт – епіфіт»;
  • Дослідження специфіки продуційно-деструкційих процесів в локальних  екосистемах лиманів;
  • Дослідження індикаторної ролі автотрофів при оцінці трофічного статусу водного середовища;
  • Прогноз морфо-функціональної організації автотрофних угруповань з елементами екологічного менеджменту;
  • Аналіз розбіжностей у методологіях оцінки індикаторних, ресурсних, та біотопічних властивостей рослинних угрупувань для національних та європейських стандартів;
  • Розробка на основі морфо-функціональної методології екологічних оціночних показників (Ecological Evaluation Index) для фітоіндикаторів у відповідності до вимог Водної Рамкової Директиви (WFD, 2000/60/EC) та Морської Стратегії (MSFD, 2008/56/EC);
  • Розробка методів використання водної рослинності у якості інструменту екологічного менеджменту на основі вимог ідеологи інтегрованого управління прибережною зоною (ICZM);
  • Оцінка сучасної якості морського середовища і можливостей управління прибережними екосистемами українського шельфу з використанням рослинних угрупувань і урахуванням європейських стандартів;
  • Рекомендації щодо використання морфо-функціональних показників рослинних угрупувань у національної системи моніторингу, при розбудові європейської морської екологічної мережі (ECMAN) та сталого управління екосистемами українського шельфу.