Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Лабораторія створена спільним наказом Ректора Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького та Директора Інституту морської біології НАН України.

Завідувач Лабораторії - доктор біологічних наук, с.н.с. Інституту морської біології  НАН України Демченко Віктор Олексійович

Головна мета діяльності Лабораторії - об'єднання зусиль фахівців ІМБ та НДІ Біорізноманіття МДПУ для виконання важливих задач в сфері вивчення, управління та пошуку шляхів охорони водних екосистем Азовського басейну, а також підвищення ефективності наукової діяльності та екологічного виховання студентів.

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

 • Проведення спільних комплексних іхтіологічних та гідроекологічних досліджень і моніторингу водойм Азовського басейну.
 • Розробка та створення програм з охорони та раціонального використання водойм в районі досліджень.
 • Виконання розділів наукових програм, розроблених спільними силами спеціалістів двох установ.
 • Залучення наукового потенціалу для підвищення рівня наукової діяльності студентів.
 • Підвищення загального рівня досліджень за рахунок об'єднання науково-методичного потенціалу двох установ, створення спільної бази даних і комп'ютерних програм обробки фактичного матеріалу тощо.
 • Досягнення високого рівня екологічної підготовки та обізнаності студентів.
 • Популяризація наукових досліджень на сторінках Всесвітньої мережі Інтернет та ЗМІ.
 • Співробітництво на основі іхтіологічних та гідробіологічних досліджень з науковими українськими, іноземними та міжнародними установами, організаціями та фондами.

Напрями діяльності:

 • Вивчення закономірностей формування угруповань гідробіонтів в водоймах Азовського басейну та суміжних територій.
 • Моніторингові роботи з дослідження абіотичних факторів (гідрологічний та гідрохімічний режим), гідробіологічного режиму (планктон, бентос), стану іхтіофауни (видовий склад, міжвидова та внутрівидова структура популяцій, фізіологічний та епізоотологічний стан, міграції тощо).
 • Зонування водойм регіону досліджень з метою розробки рекомендацій щодо підвищення їх біологічного різноманіття та стабільного функціонування.
 • Виявлення закономірностей формування біорізноманіття гідробіонтів та його взаємодії у водоймах Азовського басейну.
 • Розвиток прикладних аспектів та пошук шляхів збільшення біологічного різноманіття та ємності екосистем за рахунок використання штучних субстратів (штучних рифів) та аквакультури.
 • Залучення студентів до активної дослідницької роботи.