Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   
Александров Борис Георгійович

Завідувач відділом, директор ДУ «Інститут морської біології НАН України»,
доктор біологічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії наук України

Статья о Борисе Георгиевиче Александрове

Екологічні аспекти розвитку і зростання морських безхребетних; дослідження продукції і біотичного балансу прибережних морських екосистем.
Значення крайових (контурних) спільнот у функціонуванні водних екосистем; вивчення впливу спільнот рослин і тварин на формування якості води в прибережній зоні моря (моделювання структури штучних рифів).
Методологія збереження біологічного різноманіття Чорного моря.
Екологічні проблеми видів вселенців Азово-Чорноморського регіону.

Освіта:
1980 – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, 1980.

Захист дисертацій:
1988 – «Екологічні аспекти розподілу і розвитку личинок організмів обростання в північно-західній частині Чорного моря», кандидат біологічних наук за спеціальністю «гідробіологія», Севастополь ІнБПМ, дата захисту: 07.07.1988.
2003 – «Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря» доктор біологічних наук за спеціальністю «гідробіологія», Севастополь ІнБПМ, дата захисту: 21.05.2003.

Професійна кар'єра:

 • Інженер-гідробіолог Одеського відділення Інституту біології південних морів – ООІнБЮМ (1980-1986);
 • Молодший науковий співробітник ООІнБЮМ (1986-1988);
 • Вчений секретар ООІнБЮМ (з 1990 - Одеська філія ІнБПМ - ОФІнБЮМ) (1989 -1990);
 • Заступник директора з наукової роботи ОФІнБЮМ (1990-1994);
 • Завідувач лабораторією Теоретичних основ гідробіологічної меліорації ОФІнБЮМ (1991 – 1996);
 • Керівник ОФІнБЮМ (1994-2014);
 • Професор кафедри гідробіології та загальної екології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за сумісництвом (2002 - 2019);
 • Директор Інституту морської біології (ІМБ), в який був перейменований ОФІнБЮМ, (2014 - 2019).

Участь в міжнародних і національних проектах:

 • Формування біологічного різноманіття моря в умовах евтрофування та біологічного забруднення (2006-2010);
 • Угруповання крайових біотопів Чорного моря: сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації щодо їх охорони і відновлення (2007-2011);
 • Інтегральна оцінка та районування акваторії Північно-Західного шельфу Чорного моря за показниками біологічного різноманіття, біоресурсного та екорекреаційного потенціалу, розробка концепції просторово-часового планування комплексного раціонального використання, збереження та захисту субрегіональної екосистеми (2010-2012);
 • Взаємовідношення угруповань одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-чорноморського регіону (2011-2015);
 • Інтегральна оцінка якості морської води та донних відкладів Азово-Чорноморського басейну в умовах антропогенного навантаження (2011-2013);
 • Моніторинг та прогнозування змін екосистеми північно-західної частини Чорного моря з метою забезпечення сталого використання біологічних ресурсів (2013-2015);
 • Поширення чужорідних безхребетних в водоймах Азово-Чорноморського екологічного коридору: оцінка біологічного забруднення, прогнозування та моделювання (2015-2016);
 • Структурно-функціональна організація прибережних морських і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку (2016-2020).
 • Характеристика сучасного гідробіологічного режиму лиману, вироблення рекомендацій щодо підтримання біологічного різноманіття та доброго екологічного стану в рамках ТЕР по об’єкту: «Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом і Чорним морем на території Комінтернівського району Одеської області» (2015);
 • Гідробіологічний моніторинг при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море: морська частина (2011-2017);
 • Науково-дослідні роботи з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки: гідробіологічне обстеження (2016-2017);
 • Попередня оцінка екологічних наслідків аварійного скидання паводкових вод Хаджибейського лиману в прибережну зону Чорного моря (2016-2017).
 • «Знищення бар’єрів на шляху ефективного контролю та управління баластними водами в країнах що розвиваються - GloBallast», GEF/UNDP/IMO, 2001, GLO/99/G31/A/16/19 (2002-2004);
 • «Оцінка широкомасштабних екосистемних ризиків провіреними методами - ALARM», проект РП6 Європейського союзу, № GOCE – CT – 2003 – 506675 (2007-2009);
 • «Розробка загальної внутрішньо регіональної системи моніторингу охорони навколишнього середовища та збереження Чорного моря - ECO-Satellite», проект РП7 Європейського союзу Спільної операційної програми "Чорне море 2007-2013" (2012-2014);
 • «Дослідження та відновлення життєво важливих фільтрів моря», проект РП7 Європейського союзу Спільної операційної програми "Чорне море" 2007-2013, грантовий контракт 1.2.1 65869.86 MIS-ETC280 №40921/30.05.2012 (2012-2014);
 • «Створення мережі охоронних територій впродовж береговій лінії від берега до глибокого моря – COCONET» проект РП7 Європейського союзу (2012-2015);
 • «Поліпшення екологічного моніторингу в Чорному морі» за підтримкою Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейського союзу, Братиславський регіональній центр в Словаччині, грант № 84971 (2013-2018).

Викладацька і просвітницька діяльність:

 • Професор кафедри гідробіології та загальної екології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (за сумісництвом), Одеса, 2002 до теперішнього часу;
 • член спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету за спеціальністю «екологія»;
 • член спеціалізованої вченої ради Державного екологічного університету за спеціальністю «конструктивна географія»;
 • член спеціалізованої вченої ради ІнБПМ за фахом «гідробіологія» (2004-2014);
 • Голова спеціалізованої ради ІМБ за фахом «гідробіологія».
 • Заступник голови секції "Раціональне природокористування" науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2017 роки (2013-2014).

Членство в наукових та громадських організаціях:

 • Член Координаційної ради транскордонного біосферного резервату ЮНЕСКО «Дельта Дунаю» (Румунія / Україна), Вилкове, (1999 – 2019);
 • Член спільної Комісії для впровадження Угоди на створення "Зони природоохоронної території дельти Дунаю та пониззя р. Прут" (Румунія, Молдова, Україна), Тулча, (2000 – 2019);
 • Голова Одеського відділення Міжнародної спілки Еко-Етика, (2000 – 2019);
 • Член Редакційної ради журналу "Одеський екологічний вісник", Одеса, (2001 – 2019);
 • Голова Консультативної групи з біологічного розмаїття Секретаріату Міжнародної Комісії з охорони Чорного моря від забруднення - (2004 – 2019);
 • Член Редакційної ради Європейського міжнародного журналу "Aquatic invasions" – (2007 – 2019);
 • Науковий редактор журналу «Вісник Одеського національного університету. Біологія »- (2009 – 2019);
 • Віце-президент Української гідроекологічного товариства, (2010 – 2019);
 • Член Міжвідомчої координаційної ради при Президії НАН України з питань морських досліджень і вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів в області морських наук, (2015 – 2019).

Нагороди:

 • Почесна грамота Президії Національної академії наук України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у зміцнення і розвиток ОФІнБПМ та з нагоди 50-річчя від дня його заснування (2003).
 • Почесна грамота Президії Національної академії наук України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у розвитку біологічної науки морської акваторії, значний внесок у зміцнення провідного наукового центру НАН України – Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського та з нагоди 135-річчя від дня його заснування (2006).
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2008);
 • Грамота Верховної Ради України за заслуги перед народом України (2008).
 • Почесна грамота Міністерства освіти и науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2008).
 • Лауреат державної премії з науки и техніки України (2013).

Хобі:
На жаль не вистачає часу, а так би і співав, і малював і вірші би складав.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iwgm57oAAAAJ&hl=ru

https://www.youtube.com/watch?v=K88ri97V-B8&t=615s

http://vo.od.ua/rubrics/odessa-gody-i-sudby/40293.php