Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Персональний склад
(наказ МОН від 28.12.2019 №1643)

спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01 ДУ «Інститут морської біології НАН України» з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 «Гідробіологія» (Наказ МОН   № 387 від 04.03.2020 про внесення змін до складу спецради Д 41.258.01)

№ п/п Призвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь,
вчене звання
Посада,
місце роботи
Шифр спеціальності в раді
1 Демченко Віктор Олексійович
Голова ради, зміна призначення в раді Наказ МОН 04.03.2020 №387
д.біол.н., старший дослідник завідувач відділу, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
2 Мінічева Галина Григорівна-
Заступник голови
д.біол.н., старший науковий співробітник директор, завідувач відділу ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
3 Стадніченко Світлана Валентинівна –
Вчений секретар ради
к.біол.н., старший науковий співробітник старший науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
4 Афанасьєв Сергій Олександрович д.біол.н., професор завідувач відділом, Інститут гідробіології НАН України 03.00.17
5 Виноградов Олександр Костянтинович д.біол.н., старший науковий співробітник провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
6 Воробйова Людмила Вікторівна д.біол.н., професор завідувач відділу, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
7 Зайцев Ювеналій Петрович д.біол.н., академік НАН України радник при дирекції, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
8 Золотарьов Валентин Миколайович д.біол.н., старший науковий співробітник провідний науковий співробітник ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
9 Квач Юрій Валерійович, введено в раду Наказ МОН 04.03.2020 №387 д.біол.н., старший науковий співробітник старший науковий співробітник,ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
10 Михальов Юрій Олексійович д.біол.н., професор старший науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
11 Уваєва Олена Іванівна д.біол.н., доцент професор кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка» 03.00.17
12 Царенко Петро Михайлович д.біол.н., професор завідувач відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 03.00.17
13 Шекк Павло Володимирович д.с.-г.н. професор завідувач кафедри, Одеський державний екологічний університет 03.00.17
14 Шурова Ніна Митрофанівна д.біол.н., старший науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут морської біології НАН України» 03.00.17
15 Щербак Володимир Іванович д.біол.н., професор провідний науковий співробітник відділу, Інститут гідробіології НАН України 03.00.17