Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Наказом міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1222 затверджено утворювання спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 «Гідробіологія» строком на три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01

№ п/п Призвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь,
вчене звання
Посада,
місце роботи
Шифр спеціальності в раді
1 Александров Борис Георгійович -
Голова ради
д.біол.н., член-кореспондент НАН України. директор,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
2 Мінічева Галина Григорівна-
Заступник голови
д.біол.н., старший науковий співробітник заступник директора,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
3 Стадніченко Світлана Валентинівна –
Вчений секретар ради
к.біол.н., старший науковий співробітник завідувач лабораторії,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
4 Афанасьєв Сергій Олександрович д.біол.н., старший науковий співробітник завідувач відділу,
Інститут гідробіології НАН України
03.00.17
5 Виноградов Олександр Костянтинович д.біол.н., старший науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
6 Воробйова Людмила Вікторівна д.біол.н., професор завідувач відділу,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
7 Демченко Віктор Олексійович д.біол.н. старший науковий співробітник лабораторії,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
8 Зайцев Ювеналій Петрович д.біол.н., академік НАН України радник при дирекції,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
9 Золотарьов Валентин Миколайович д.біол.н., старший науковий співробітник завідувач лабораторії,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
10 Михальов Юрій Олексійович д.біол.н., професор старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
11 Протасов Олександр Олексійович д.біол.н., професор провідний науковий співробітник відділу,
Інститут гідробіології НАН України
03.00.17
12 Царенко Петро Михайлович д.біол.н., професор завідувач відділу,
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
03.00.17
13 Шекк Павло Володимирович д.с.-г.н. професор завідувач кафедри,
Одеський державний екологічний університет
03.00.17
14 Шурова Ніна Митрофанівна д.біол.н., старший науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу,
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
03.00.17
15 Щербак Володимир Іванович д.біол.н., професор провідний науковий співробітник відділу,
Інститут гідробіології НАН України
03.00.17