Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Актуально до 04.03.2020

ДУ «ІМБ НАН України» з 03.02.2020 р. оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідуючего відділом екологічної інтеграції біоциклів.
Вимоги до кандидата
Учасник конкурсу повинен мати:

 • науковий ступінь не нижче доктора наук або доктора філософії (кандидата наук);
 • досвід наукової та науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (не менше 5 років);
 • наукові та/або навчально-методичні праці не менше 10 публікайій за останні 5 років, у тому числі не менше однієї у перідичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або бути автором (співавтором) та/або власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель.

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи у відділ кадрів Установи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документу, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у ДУ «ІМБ НАН України» подають заяву про участь у конкурсі та документи, які не надавали до відділу кадрів.
Строк подачі документів до 04.03.2020 року
адреса:
ДУ «ІМБ НАН України», відділ кадрів
Пушкінська 37, Одеса, 65048
Контактна особа: Марчевська Марина Миколаївна
Тел.: +38 048 737 82 80
e-mail: kosenko.m.m@nas.gov.ua
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Наказ про оголошення конкурсу
Наказ допуск до конкурсу
Витяг з протоколу
Протокол засідання конкурсної комісії