Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

06-09.06.2023. В цій період Інститутом були проведені експедиційні роботи в різних районах Одеської області (Ланжерон, м. Малий Фонтан, с. Фонтанка, кордон з Миколаївською областю). Відібрані проби для оцінки наступних показників: гідролого-гідрохімічні (температура води, солоність, вміст біогенів тощо), токсикологічні (біотестування води), біологічні (макро- та мейозообентос, фітопланктон, зоопланктон, макро- та мікроводорості), викиди сміття, рослин та тварин на берег.
Протягом 8-9 червня було відмічене стрімке опріснення морської води (до 4 проміле). В районі с. Фонтанка 09.06.2023 спостерігалось швидке переміщення в бік Одеської затоки масиву прісної води з сотнями так званих «пливунів» – скупчень зціпленого коренями очерету. Разом з «пливунами» до берегу масово потрапили різні організми вимиті з дельти Дніпра: жаби, ракоподібні, прісноводні та наземні молюски та комахи, які в значній мірі загинуть в морській воді.