Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

10-13.06.2023. В цей період Інститутом були проведені експедиційні роботи в різних районах Одеської області (Ланжерон, Отрада, м. Малий Фонтан, Сухий лиман). Відібрані проби для оцінки наступних показників: гідролого-гідрохімічні (температура води, солоність, вміст біогенів тощо), токсикологічні (біотестування води), біологічні (макро- та мейозообентос, фітопланктон, зоопланктон, макро- та мікроводорості), викиди сміття, рослин та тварин на берег. Окрім відбору проб проводився аналіз супутникових знімків з оцінкою затоплення та гідролого-гідрохімічних показників. На даний час пріоритетним є інтенсивний відбір проб, тому значна частина з них консервується та буде оброблена після стабілізації ситуації.
На даний час на базі частково оброблених проб та спостережень, попередні результати виглядають наступним чином:
1. Клин прісної води дійшов до району м. Одеси, що супроводжувалось погіршенням умов солоності та вмісту кисню (різкі зміни сталися 8-11.06.2023). Схоже, що солоність тимчасово стабілізується в районі трохи нижче 4 проміле. В перспективі це може привести до загибелі морських організмів, але біота району опріснення в значній мірі складається з організмів, що еволюціонували в у періоди зниженої солоності давніх морів та відносно пристосовані до таких умов.
2. Разом з клином прісної води уздовж узбережжя продовжується масове потрапляння в море та на берег прісноводних та солонуватоводних організмів з басейну Дніпра та Дніпро-Бузького лиману (риби, плазуни, амфібії, дрібні безхребетні, вищі рослини, мікроводорості тощо), які по мірі того як гідрологічний режим стабілізується та солоність буде підвищуватись, почнуть масово гинути. Такі види переміщуються як в самій воді, так і з сотнями так званих «пливунів» (скупчень зціпленого коренями очерету), плавучим сміттям та скупченнями макрофітів. Спостерігається активне споживання таких викидів на берегу птахами, супраліторальними ракоподібними та комахами.
В викидах, зокрема, відмічені вразливі та реліктові види, а також чужорідні види, що формують біологічне забруднення.
3. В оброблених пробах за 08-10.06.2023 р спостерігалась помірна токсичність, тобто підвищена, порівняно з фоновою, але нижче чим загрозливий рівень «гострої» токсичності (процедури біотестування зараз в процесі проведення).
4. Аналіз супутникових знімків показує перевищення в десятки разів звичного рівня відхилень різних показників, що пов’язані з проникненням в море органічної речовини (мутність, вміст хлорофілу А; вміст завислих у воді речовин). Це несе ризик підвищення трофності водної екосистеми, розвитку мікроорганизмів, цвітіння мікроводоростей, загального погіршення умов для біологічних угруповань.