Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

15.06.2023. Вміст у морській воді в районі м. Лонжерон 08-11.06.2023 р. біогенних речовин – мінеральних сполук азоту (амонійного, нітритів, нітратів) не перевищував гранично допустимих концентрацій (ГДК) для забруднювальних речовин у внутрішніх морських водах і територіальному морі України; концентрації фосфатів і кременекислоти були на рівні середньобагаторічних значень. Виняток становила відмічена 11.06.2023 р. в опріснених морських водах із солоністю 3,95 проміле надвисока концентрація азоту амонійного – 2 ГДК. Аналогічні концентрації азоту амонійного відмічали 09.06.2023 р. в районі с. Коблеве (Миколаївська область) за солоності морської води 5,05 проміле Показник ГДК встановлювався за нормативамигранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у внутрішніх морських водах та територіальному морі України.
Таке підвищення концентрації азоту амонійного може бути пов’язане з прямим забрудненням при змиві каналізаційних стічних вод в результаті затоплення колекторів, вигрібних ям тощо на шляху потоку води з Каховського водосховища.
16.06.2023. В період 06-11.06.2023 в Одеській затоці мала місце перша фаза цвітіння (розвитку планктонних мікроводоростей). Це цвітіння було «підготовлене» умовами опріснення, яке спостерігалося ще до руйнування дамби Каховського водосховища та здійснювалося видами, що вже були присутні в затоці. При надходженні прісної води таки види (ціанопрокариота Jaaginema kisselevii та діатомові Cylindrotheca closterium і Skeletonema costatum) почали інтенсивно розвиватися, досягнув рівня цвітіння 1,6 -3,3 млн. клітин в дм3 в районах с. Коблево, с. Фонтанка та Лонжерон. В незначній кількості також присутні токсичні ціанопрокаріоти Aphanizomenon flosaquae, Dolichospermum flosaquae та Microcystis aeruginosa, які викликали цвітіння води в Одеському порту в червні 2022 р.

Цвітіння одноклітинних водоростей у морі виникає за несприятливих екологічних умов (підвищений річковий стік), коли в морське середовище із суші потрапляє велика кількість розчиненої органічної речовини, а також сполук азоту та фосфору. Концентрація хлорофілу "а" у водній толі є прямим показником цвітіння водоростей. Для північно-західної частини Чорного моря для середньоводних років характерне середнє значення хлорофілу "а", що дорівнює 1,28 мг.м-з.  Надходження в ПЗЧМ річкових вод Каховського водосховища спричинило цвітіння водоростей, за якого, на 15.06.2023 р., концентрація хлорофілу "а" в середньому для всієї площі північно-західної частини зросла у 2 рази, що складає позитивну аномалію цього показника у більш ніж 80 %. При цьому в окремих районах, розташованих за ходом річкових вод із Дніпр-Бузького лиману, значення цього показника перевищили значення 100 мг, м-з, тобто зросли практично більш ніж у 90 разів (карта 1).

Карта 1. Площі і концентрація хлорофілу «а» в ВЗЧМ на 15.06.2023 р.

17.06.2023. Аналіз супутникових знімків показує, що практично половина площі ПЗЧМ (45,8%) на 15.06.2023 охоплені наслідками потрапляння вод Каховського водосховища в море. Близько 1500 км2 охоплені сильним цвітінням водоростей. Сильно забруднені ділянки (нафтопродукти, органічна речовина) становлять близько 6000 км2 (карта 2).

Карта 2. Наслідки потрапляння вод Каховського водосховища в ПЗЧМ

18.06.2023. В період 14-18.06.2023 р. спостереження фітопланктону в Одеській затоці показують продовження цвітіння мікроводоростей. Збудниками цвітіння є ціанопрокаріота Jaaginemakisselevii (чисельність 3,0 • 106 кл. • л-1 , біомаса 0,948 г • м-3) та діатомова Skeletonemacostatum (чисельність 2,3 • 106 кл. • л-1 , біомаса 0,066 г • м-3). Також у великій кількості (300 тисяч у літрі, 0,459 г • м-3 ) відмічена токсична динофітова Prorocentrumcordatum. Слід відмітити, що окрім даних водоростей у фітопланктоні почали розвиватися і досягати рівня цвітіння (пляж Ланжерон 18.06.23) токсичні ціанопрокаріоти Aphanizomenon flosaquae (чисельність 2,8 • 106 кл. • л-1 , біомаса 4,449 г • м-3), Microcystis aeruginosa (чисельність 1,2 • 106 кл. • л-1 , біомаса 1088,100 г • м-3) та Dolichospermum flosaquae (чисельність 1,1 • 106 кл. • л-1 , біомаса 2,158 г • м-3).