Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

ДУ «ІМБ НАН України» проводить комплексні фундаментальні та прикладні дослідження в різних галузях біології та екології водних екосистем, розробляє нові методи відбору, обробки та аналізу наукової інформації, здійснює екологічну експертизу, удосконалює методи охорони та комплексного управління водними екосистемами.

Діяльність інституту здійснюється у відповідності з основними науковими напрямами, перспективними та річними планами науково-дослідних та прикладних робіт, затвердженими Президією НАН України.

Головним завданням інституту є здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі біології і екології північно-західного шельфу Чорного моря та приморських водоймищ (дельти, лимани, естуарії, гирла, лагуни) з метою одержання нових наукових знань, охорони та відтворення природних ресурсів раціонального природокористування, збереження і захист морського і прісноводного середовищ, сприяння науково-технічному прогресу, соціально-економічному і духовному розвиткові суспільства.

Відповідно до головного завдання основними напрямами діяльності інституту є:

– комплексні дослідження біологічних та екологічних закономірностей формування структури і функціювання морських угрупувань на різних рівнях їх організації, та в галузі антропогенної екології моря, в тому числі біорізноманіття;

– оцінка наслідків антропогенних навантажень техногенних впливів та розробка наукових основ управління якістю природних вод, у тому числі гідробіологічна меліорація морських акваторій.

– розробка наукових та прикладних аспектів аквакультури, біотехнологій переробки продуктів моря та ін.