Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Коротка інформація щодо діяльності ДУ «Інституту морської біології НАН України»

Інститут морської біології НАН України створений в 1964 році і до 2014 року функціонував як філія Інституту біології південних морів ім. О.О.Ковалевського.

Основними завданнями Інституту є:
1) Організація, проведення та координація фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі біологічних та природничих наук з метою одержання нових наукових знань щодо біології та екології шельфу й приморських водойм (дельт, лиманів, естуаріїв, гирл, лагун) та їх використання для практичних цілей (охорони та відтворення природних ресурсів, раціонального природокористування, збереження і захисту морського і прісноводного середовищ, сприяння науково-технічному прогресу, соціально- економічному і духовному розвитку суспільства) відповідно до таких основних наукових напрямів діяльності Інституту:
- фундаментальні основи структурно-функціональної організації морських екосистем, лиманів і пригирлових територій в умовах кліматичних змін та антропогенного навантаження;
- розробка наукових засад моніторингу морських екосистем, управління якістю морського середовища та екологічний менеджмент;
- біологічне різноманіття та оцінка біоресурсного потенціалу Азово- Чорноморського басейну, обґрунтування методологічних аспектів формування морської екомережі України.
2) Надання науково-технічних послуг в рамках визначених наукових напрямів діяльності Інституту.
3) Проведення наукової і науково-технічної експертизи в рамках визначених наукових напрямів діяльності Інституту.
4) Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру.
5) Забезпечення високої якості наукових досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
6) Розроблення наукових засад ведення екологічного моніторингу та забезпечення умов для вирішення проблем, пов’язаних з охороною та відтворенням біорізноманітгя водного середовища, на найсучаснішому науковому рівні.
7) Обґрунтування для створення (або зміни природоохоронного статусу) та вивчення особливостей функціонування морських заповідних територій в умовах трансформованого середовища, встановлення оптимального рівня антропогенного навантаження на цих територіях.
8) Прогнозування змін водних екосистем в умовах антропогенного навантаження.
9) Проведення екологічної експертизи стану водних об’єктів.
10) Інформування широкої громадськості про результати своєї
діяльності.
11) Збереження і розвиток наукової інфраструктури.
12) Здійснення культурно-просвітницької роботи в галузі охорони
водних об’єктів (моря, дельт і лиманів), відтворення природних ресурсів методами аквакультури та гідробіологічної меліорації, туристичного бізнесу.
13) Приведення наукових і науково-технічних знань до стадії
практичного використання.
14) Сприяння інноваційному розвитку держави.