Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

ШУРОВА НІНА МИТРОФАНІВНА –біолог-зоолог, гідробіолог, д.б.н. (2010). Н.02.09.1940, м. Шахти (Росія). Закінчила Далекосхідний державній університет (1965). З 1985 р. працює в Одеському філіалі ІнБПМ НАН України.

Наукові інтереси охоплюють: 1.– найбільш актуальні теоретичні та практичні питання вивчення фауни морських Oligochaeta (таксономія, екологія, основі розмноження різних видів черв’яків) з ряду далекосхідних морів, Чорного та Азовського морів. Вона вперше описала фауну морських Oligochaeta далекосхідних морів, де були описані 19 нових для науки видів, їх екологію та основи розмноження деяких масових хробаків. Вона являється провідним фахівцем в області морської гідробіології та популяційної екології безхребетних, особливо чорноморських мідій. Так, серед нативних M. galloprovincialis Чорного моря вперше були виявлені молюски, які за морфології мушель та їх фізіологічних особливостей не відрізняються від M .edulis та M. trossulus інших регіонів Світового океану. Встановлені відмінності в швидкості росту, смертності, тривалості життя мідій різних морфологічних типів, закономірності розподілу цих молюсків на шельфі Чорного моря, зв'язки з чинниками середовища.

На основі нового методу визначень індивідуального віку вперше проаналізована просторова мінливість розмірно-вікової структури донних поселень мідій, виявлені тимчасові її відмінності, залежності щорічного поповнення молоддю та смертності молюсків від опріснення вод і площі заморів донних організмів. Вперше виявлені показники росту донних мідій, рівні їх плодючості, продуктивності, смертності, тривалості життя в різних регіонах Чорного моря, закономірності їх просторових та тимчасових змін, зв'язки з чинниками середовища.

Має 102 наукові праці, в тому числі автор 5 монографій, одна з яких присв’ячена фауні Oligochaeta Японського моря (російською та англійською мовами)

Основні наукові праці

  1. Шурова.Н.М. Новые виды литоральных олигохет рода Lumbricillus //Биология моря.– № 1.– 1977.– С.57–62.
  2. Шурова Н.М. Олигохеты// Северо-западная часть Черного моря:биология и экология.– Киев: Наукова думка.–2006.– С.286–288.
  3. Shurova N.M., Gomoiu M.-T. Present state of mussel population (Mytilus galloprovincialis) from the NW Black Sea // Black Sea Ecosystem 2005 and Beyong. Abstract. 1st Biannual Scientific Conference 8-10 May 2006 Istanbul, Turkey.– P.92–93.
  4. Шурова Н.М. Современное состояние поселений мидий западного и северо-западного шельфа Черного моря // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу.– Севастополь.– 2005.– Вип. 12.– С.565–573.
  5. Шурова Н.М. Структурно-функциональная организация популяции мидий Mytilus galloprovincialis Черного моря. – Киев: Наукова думка, 2013. – 206 с.