Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

Курілов Олександр Вікторович     

Старший науковий співробітник, к.б.н.

Kurilov.A.V@nas.gov.ua

akur@ukr.net

Екологічні аспекти функціонування угруповань одноклітинних вільноживучіх евкаріот (протистів) у контурних біотопах морських екосистем, вивчення їх ролі в формуванні продуктивності та якості водного середовища.
Методологія дослідження структурно-функціональної організації угруповань найпростіших у водних екосистемах.

Освіта:
1995 – Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.

Захист дисертацій:
«Інфузорії планктону прибережної зони і лиманів північно-західної частини Чорного моря», кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – «гідробіологія», Севастополь, ІнБПМ НАНУ, дата захисту: 25.10.2005.

Професійна кар’єра:
1995 – 2001 Інженер 1 категорії відділу екології крайових угруповань Одеського філіалу Інституту біології південних морів (ОФ ІнБПМ);
2001 – 2006 Молодший науковий співробітник відділу екології крайових угруповань ОФ ІнБПМ;
2006 – 2008 Науковий співробітник відділу екології крайових угруповань ОФ ІнБПМ;
2008 – 2011 Старший науковий співробітник відділу екології крайових угруповань ОФ ІнБПМ;
2011 – 2016 Завідувач лабораторією мікробіоти відділу екологічної інтеграції біоциклів ОФ ІнБПМ (перейменованого в подальшому у Інститут морської біології, ІМБ;
2016 – дотепер Старший науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів ІМБ.
Сумісництво:
2008 Доцент кафедри гідроекології Одеського державного екологічного університету, Одесса;
2009 – 2014 Доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, Одесса.

Участь у міжнародних та національних проектах:
Формування біологічного різноманіття моря в умовах евтрофіювання та біологічного забруднення (2006-2010);
Угруповання крайових біотопів Чорного моря: сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації по їх охороні та відновленню (2007-2011);
Взаємовідношення одноклітинних та багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського регіону (2011-2015);
Інтегральна оцінка якості морської води і донних відкладень Азово-Чорноморського басейну в умовах антропогенного навантаження (2011-2013);
Структурно-функціональна організація прибережних морських та лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку (2016-2020).
«Знищення першкод на шляху ефективного контролю та управлінням баластними водами у країнах, що розвиваються – GloBallast», GEF / UNDP / IMO, 2001, GLO / 99 / G31 / A / 16/19 (2002-2004);
«Створення мережі охоронних територій впродовж берегової смуги до глибокого моря – COCONET» проект РП7 Європейського союзу; (2012-2015);
«Вдосконалення екологічного моніторингу в Чорному морі (EMBLAS)» за підтримки програми розвитку Організації Об’єднаних націй та Європейського союзу, Братиславський регіональний центр в Словаччині, грант № 84971 (2013-2018).

Викладацька і просвітницька діяльність:
Доцент кафедри гідроекології Одеського державного екологічного університету, Одесса, 2008;
Доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, Одесса, 2009 – 2014.

Публікації

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SnvNim4AAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Kurilov

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198421855

https://www.growkudos.com/profiles/226233