Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

4 грудня  2018 року о 10.00. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01в Актовому залі Інституту морської біології НАН України відбудеться захист докторської дисертації Уваєвої Олени Іванівни «Молюски родини Viviparidae (Gastropoda, Pectinibranchia): структурно-функціональна організація популяцій, біоіндикаційні можливості та роль в очищенні водойм Українського Полісся», спеціальність 03.00.17 – гідробіологія.

Науковий консультант:Шурова Ніна Митрофанівна,доктор біол. наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів (ДУ «Інститут морської біології НАН України»)

Офіційний опонент – Євтушенко Микола Юрійович, доктор біол. наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри гідробіології та іхтіології (Національний університет біоресурсів і природокористування)

Офіційний опонент – Протасов Олександр Олексійович, доктор біол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами (Інститут гідробіології НАН України)

Офіційний опонент – Утєвський Сергій Юрійович, доктор біол. наук, професор, професор кафедри зоології та екології тварин (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

О 14.00 години  відбудеться захист кандидатської дисертації Бургаз Марини Іванівни «Особливості формування іхтіоценозу Шаболатського лиману в умовах антропогенної трансформації водойми», спеціальність 03.00.17 – гідробіологія.

Науковий керівник – Шекк Павло Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури (Одеський державний екологічний університет)

Офіційний опонент – Євтушенко Микола Юрійович, доктор біол. наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри гідробіології та іхтіології (Національний університет біоресурсів і природокористування)

Офіційний опонент – Демченко Віктор Олексійович, доктор біол. наук, старший науковий співробітник відділу екологічної інтеграції біоциклів (ДУ «Інститут морської біології НАН України»)

З дисертаціями можна ознайомитися  на офіційному сайті та  у бібліотеці Інституту морської біології НАНУ

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д. 41.258.01  Стадніченко С.В.