Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   
11 квітня 2017 року о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.258.01
в Інституту морської біології НАН України
(вул. Пушкінська, 37)
відбудеться захист кандидатської дисертації

Джуртубаєва Юрія Михайловича

«МАКРОЗООБЕНТОС ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

спеціальність 03.00.17 – гідробіологія

Науковий керівник:

Заморов Веніамін Венiамiнович, кандидат біологічних наук, доцент, декан біологічного факультету (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) (м. Одеса)

Офіційні опоненти:

Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології i зоології (ННЦ Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка) (м. Київ);

Ляшенко Артем Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, в. о. провідного наукового співробітника, в. о. заступника директора по наукової роботи (Інститут гідробіології НАН України) (м. Київ)

Запрошуються всі бажаючі