Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   

26 червня 2018 року о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.258.01
в Актовому залі Інституту морської біології НАН України
(вул. Пушкінська, 37)
відбудеться захист кандидатської дисертації:
Ткаченко Марії Юріївни
«БІОЛОГІЯ БИЧКА КРУГЛЯКА Neogobius melanostomus (Pall., 1814) МОРСЬКИХ ТА ПРІСНОВОДНИХ ВОДОЙМ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ»
 спеціальність 03.00.17 гідробіологія

Науковий керівник:

Демченко Віктор Олексійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут морської біології НАН України, м. Одеса)

Офіційні опоненти:

Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри загальної біології, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін (Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка м. Тернопіль);

Заморов Веніамін Венiамiнович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри гідробіології та екології, декан біологічного факультету (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса).

З дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті та у бібліотеці Інституту морської біології НАН України.

Запрошуються всі бажаючі

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д. 41.258.01 Стадніченко С.В.